Obrazec za vračilo artikla zaradi uveljavljanja stvarne napakePodatki kupca


Ime in priimek: ..........................................................................................................................................

Naslov: .....................................................................................................................................................

Telefon: ....................................................................................................................................................

E-mail: ......................................................................................................................................................Številka računa: .......................................... Datum računa prejetega artikla*: ........................................

Številka naročila**: ...................................................................................................................................

Šifra posredovanega artikla***:..................................................................................................................


Podroben opis napake za uveljavljanje stvarne napake:

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................


Vsebina prejetega paketa:

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................


Opomba: Artikel, ki ga vračate zaradi uveljavljanja stvarne napake, mora ob vračilu imeti priložene vse morebitne dodatke.
Kdaj je bila stvarna napaka odkrita (datum): ............................................................................................V primeru, da je stvarna napaka utemeljena, želim (obkrožite):


Vračilo kupnine (navedite številko transakcijskega računa): .................................................................


Zamenjavo za enak artikel (v primeru, da je na zalogi)


Odpravo napake

................................................................


Datum in podpis kupca
__________________________________________________________________________________________


*Datum se nahaja na računu artikla

**Številka naročila je v vašem prejetem el. sporočilu ob naročilu artikla.

***Šifra se nahaja na računu artikla.DOKUMENT DOBITE NA TEJ POVEZAVI